Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy IBSS Biomed S.A. zwanej dalej Biomed.

I. Prawo autorskie

1. Treść stron internetowych Biomed chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Biomed wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

II. Zasady korzystania z serwisu

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej Biomed mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.